Home > 2015

POLDI – made in Dubí?

Že dal Karl Wittgenstein kladenské huti název POLDI po své spanilé choti je známá věc……že však jde původně o slečnu jménem Leopoldine Kallmus narozena 1850 ve Vídni jejichž seznámení se odehrálo v DUBÍ u Teplic, /1 ví už málokdo…...

„Mordstein“

Letošní 29. říjen 2015 připomněl jedno velmi zajímavé a zároveň i smutné výročí. V našich dějinách existují bratrovraždy dvojího typu. První je v zásadě státotvárný. To je například zabití sv. Václava bratrem Boleslavem a právě Boleslav následně začal s...

OSOBNOST

Anton Tschinkel – 1864 – 1885 průmyslník koupil Dolní a Horní lesní mlýn v Dubí a zavedl zde ve dvou továrnách výrobu siderolitu, majoliky a porcelánu. Bernard Bloch * 20. prosinec 1836 v Meclov, Domažlice – † 29. září 1909 v Dubí, 1899   ...

Stalag IV C Wistritz

STALAG IVC – Wistritz bei Teplitz-Schönau Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere zajatecký tábor pro řadové vojáky a poddůstojníky Od února 1941 až do osvobození Rudou armádou 8.V.1945 prošlo táborem cca 23.000 válečných zajatců. (30% Francouzů, 20% Britů, Srbů,...

Kterak chápat Dubí?

Předem všeho publikování a zkoumání je nutné zamyslet se nad otázkou, co je vlastně Dubí. Nadpis „Kterak chápat Dubí?“ je snad poněkud zavádějící. Ale na následujících řádcích se pokusím problematiku objasnit. Pro každé bádání je nutné vytvořit si hranice....