Home > 2015 > Květen

OSOBNOST

Anton Tschinkel – 1864 – 1885 průmyslník koupil Dolní a Horní lesní mlýn v Dubí a zavedl zde ve dvou továrnách výrobu siderolitu, majoliky a porcelánu. Bernard Bloch * 20. prosinec 1836 v Meclov, Domažlice – † 29. září 1909 v Dubí, 1899   ...

Stalag IV C Wistritz

STALAG IVC – Wistritz bei Teplitz-Schönau Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere zajatecký tábor pro řadové vojáky a poddůstojníky Od února 1941 až do osvobození Rudou armádou 8.V.1945 prošlo táborem cca 23.000 válečných zajatců. (30% Francouzů, 20% Britů, Srbů,...