Home > Z historie města > „Mordstein“

Letošní 29. říjen 2015 připomněl jedno velmi zajímavé a zároveň i smutné výročí. V našich dějinách existují bratrovraždy dvojího typu. První je v zásadě státotvárný. To je například zabití sv. Václava bratrem Boleslavem a právě Boleslav následně začal s vytvářením raně středověkého státu.
Nu a poté zde máme bratrovraždy, které úplně známé nejsou a zcela nic nevyřešili. Jedna takové proběhla dnes, přesně před 330 lety.
Místní „dubáci“ velmi dobře vědí, že v dnešních hlubokých lesích Krušných hor se zhruba půl jednoho kilometru od hájovny Barvář nachází kamenný pomník zločinu. Dne 29. října 1685 byl v těchto místech zavražděn Christoff (Kryštof) Neuber z Lauensteinu svým bratrem. Vražda byla motivována finačním obnosem, který si kupec Neuber vezl z nedalekých Teplic zpět domů. Podle všeho však bratr (bohužel je mi jméno neznámé – ale nejspíše také Neuber) vytoužený obnos nezískal, neboť zkušený Kryštof je zašil do chomoutů koní. Ty při incidentu utekly a bezpečně našly cestu domů. Jakmile se tak stalo, začlo pátrání po vrahovi (vrazích). Byli nalezeni, souzeni a po právu popraveni. Stalo se tak nejspíše v Teplicích, které v tu dobu měly šibenici i soud a Dubí patřilo do zdejšího panství.
Proč je zhruba 120cm vysoký kámen natolik důležitý? Nejdříve fakt, že se jedná o místo vraždy. Daleko důležitější pro vědecké bádání však je, že přesně označuje polohu úvozové cesty pro obchod přes Krušné hory. Cestu je možné do dnes zcela bezpečně nalézt. Studium raně novověkých stezek a cest je velmi zajímavé disciplina. Kromě archeologie a jejích nedestruktivních metod (povrchový sběr, sledování krajinných útvarů atd.) můžeme současně využít geografické metody (práce s mapovými podklady) či dokonce písemné památky – konkrétně zde máme epigrafický jev, nápis v kameni dobovým písmem). Stezka z Teplic do Lauensteinu zapadá do soustavy cest a stezek vedoucích z Čech do Saska. Největší takovou je zemská stezka, zvaná také srbskou. Pokud čtenář právě přemýšlí kde že leží tato stará a jistě již nepoužívaná, zarostlá, rozbitá, zničená cesta, tak je to z větší části současná D8. Hlavní zemský přechod byl v našem okolí v Petrovicích (Peterswalde) a stezka vedla přes Bad Gottleubu až do Pirny a Drážďan. Jedete-li dnes z Prahy, tak až do oblasti Chlumce (Kulm) jedete po stezce, která je známá i z dob pravěku.
Nebyla jen tato cesta, mnoho jich vedlo do bližších míst. A řada z nich nevedla ani přes „hranice“ (středověké a novověké hranice nebyly tak striktní jako ty dnešní). Takže například různé hornické stezky, dřevorubecké atd.
Stezka, kterou nám označuje „Mordstein“ vedla z Teplic až do Lauensteinu. Vedla přes Dubí, Cínovec (Přední Cínovec!), Altenberg, Geising a Lauenstein. Mohla sloužit jako zřejmě rychlejší poboční cesta té srbské stezky. I tak nebyla širší než na jeden povoz. Upřímně, zase tak velký provoz tehdy nebyl.
Zajímavost: nedaleko pomníku se nachází geokeš.
Přeji Vám příjemný výlet.
Bc. Lukáš Sláma.
Foto: autor (28. 10. 2015)
Mapový podklad: mapy.cz

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*