Home > Z historie města > Stalag IV C Wistritz

STALAG IVC – Wistritz bei Teplitz-Schönau 309484_2289180364460_69312752_nStammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere

zajatecký tábor pro řadové vojáky a poddůstojníky

velitelstvijpg

Od února 1941 až do osvobození Rudou armádou 8.V.1945 prošlo táborem cca 23.000 válečných zajatců.

(30% Francouzů, 20% Britů, Srbů, Belgičanů, Holanďanů a Italů a 50% Sovětů) . Po potlačení slovenského národního povstání zde byli umístěni i slovenští partyzáni.facture électricité (archives Teplice - photo J. Valenta)Převážná většina pracovala mimo naše město, v tzv.Arbeitskomandech.(v okolních uhelných dolech apod., nejpočetnější část potom v litvínovské chemičce-tehdy továrně na přeměnu hnědého uhlí na tolik potřebné pohonné hmoty-syntetický benzín a další produkty.(Něm.název: Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW AG) )

SONY DSCZřízení tábora začalo v únoru 1940, kdy sem bylo přivezeno prvních 20 zajatců (francouzů), aby přestavěli objekt bývalé porcelánky firmy „Krautzberger,Mayer und Purkert G.m.B.H.Wistritz ( K.M.P.,KAEMPE)“//nynější objekt Řempo// na zajatecký tábor. Průměrně zde bylo umístěno okolo 1200 zajatců. V táboře fungovalo sběrné nemocniční středisko pro zajatce. Koncem roku 1941 si velitelství tábora pronajalo od obce Novosedlice hostinec „Švýcarský dvůr“, kde byl zřízen lazaret pro válečné zajatce. Stráž tábora zajišťoval LS-Batalion 369.

Vězni zde prováděli válečnou výrobu ve strojírně (bývalá „ventilátorka“ /Stavební stroje/-dnes parkoviště PENNY),ale např.i opravy koryta potoka Horská Bystřice a údajně také úpravy „lázeňských“ cestiček.

Zdroje:

http://stalag4c.blogspot.cz

http://www.evzi.estranky.cz

stempelhttp://www.soalitomerice.cz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*